23.6 C
Czech
Neděle 23. června 2024

Příjmová nerovnost: Alarmující propast mezi bohatými a chudými v Evropě

Evropa čelí výzvě rozdílů v disponibilních příjmech mezi svými občany. Zatímco některé země se pyšní vysokými příjmy, jiné zůstávají pozadu. Příjmová nerovnost se tak stává palčivým tématem.

V roce 2022 dosáhl medián ekvivalentního disponibilního příjmu v EU 18 706 standardů kupní síly (PPS) na obyvatele, což je mírný nárůst oproti předchozímu roku. Mezi zeměmi s nejvyšším disponibilním příjmem patří Lucembursko, Nizozemsko a Rakousko, zatímco Bulharsko, Slovensko a Rumunsko se nacházejí na opačném konci spektra​​.

V České republice je vysoká majetková nerovnost

V České republice se situace jeví jako stabilní, alespoň pokud jde o mzdovou nerovnost. Průměrná mzda stoupá, ale nerostou zde propasti mezi bohatými a chudými, jak je to běžné ve Spojených státech​​.

Přesto však existují obavy z rostoucí důležitosti příjmů z majetku oproti příjmům z práce, což může vést k větší nerovnosti. Například Česká republika má vysokou majetkovou nerovnost a nerovnost v odměňování mezi muži a ženami. Generální manažeři zde vydělávají až 110násobek průměrného platu svých zaměstnanců​​.

Je zřejmé, že nerovnost v příjmech a majetku je složitá problematika, která je ovlivněna mnoha faktory, včetně daňové politiky a rozdělení bohatství. Zatímco některé země se snaží situaci řešit prostřednictvím vyššího zdanění bohatých, v jiných zemích, jako je Česká republika, takové kroky zatím chybí.

Ať už jde o rozdíly mezi jednotlivými státy nebo v rámci jednotlivých zemí, je jasné, že příjmová nerovnost zůstává významným a kontroverzním tématem, které vyžaduje pozornost na všech úrovních společnosti.

Sledujte nás na sítích

Členové bohaté švýcarské rodiny odsouzeni k vězení za vykořisťování domácích pracovníků

Čtyři členové bohaté rodiny Hinduja, včetně magnáta indického původu Prakashe Hinduji, jeho manželky Kamal, syna Ajaye a snachy Namraty, byli švýcarským trestním soudem odsouzeni ke čtyřem letům vězení za vykořisťování zranitelných domácích pracovníků.

Nvidia překonala Microsoft a stala se nejhodnotnější společností na světě

Společnost Nvidia předstihla Microsoft i Apple a stala se nejhodnotnější veřejnou společností na světě. Tento významný milník podtrhuje obrovský růst a vliv společnosti Nvidia v technologickém odvětví. V uplynulém roce cena akcií společnosti Nvidia prudce vzrostla díky rostoucí poptávce po jejích grafických procesorech při vytváření systémů umělé inteligence.

NEJNOVĚJŠÍ

Členové bohaté švýcarské rodiny odsouzeni k vězení za vykořisťování domácích pracovníků

Čtyři členové bohaté rodiny Hinduja, včetně magnáta indického původu Prakashe Hinduji, jeho manželky Kamal, syna Ajaye a snachy Namraty, byli švýcarským trestním soudem odsouzeni ke čtyřem letům vězení za vykořisťování zranitelných domácích pracovníků.

Nvidia překonala Microsoft a stala se nejhodnotnější společností na světě

Společnost Nvidia předstihla Microsoft i Apple a stala se nejhodnotnější veřejnou společností na světě. Tento významný milník podtrhuje obrovský růst a vliv společnosti Nvidia v technologickém odvětví. V uplynulém roce cena akcií společnosti Nvidia prudce vzrostla díky rostoucí poptávce po jejích grafických procesorech při vytváření systémů umělé inteligence.