-1.5 C
Czech
Sobota 2. prosince 2023

Zlevňování benzinu zastavilo. Nafta však klesá dál

Cena za litr naturalu na čerpacích stanicích v České republice se ve středu 9. listopadu 2023 pohybovala v průměru kolem 38,85 korun. To je stejná cena jako před týdnem. Nafta za týden klesla o 10 haléřů na průměrných 39,31 koruny za litr.

Světová banka usiluje o více finančních prostředků na řešení změny klimatu a dalších krizí

Světová banka se snaží výrazně rozšířit svou úvěrovou kapacitu na řešení klimatických změn a dalších globálních krizí. Bude jednat s akcionáři před dubnovými schůzkami o návrzích, které zahrnují navýšení kapitálu a nové úvěrové nástroje. Informovala o tom agentura Reuters či CNBC.

Dokument „mapa evoluce“, zaslaný vládám akcionářů, který viděla agentura Reuters, představuje začátek vyjednávacího procesu. Jeho cílem je změnit poslání banky a její finanční zdroje a odklonit ji od úvěrového modelu používaného od jejího vytvoření na konci druhé světové války.

Vedení Světové banky si klade za cíl mít konkrétní návrhy na změnu svého poslání, provozního modelu a finanční kapacity připravené ke schválení společným výborem pro rozvoj Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v říjnu, uvádí dokument.

Mluvčí Světové banky řekl, že cílem dokumentu je poskytnout podrobnosti o rozsahu, přístupu a harmonogramu vývoje s pravidelnými aktualizacemi pro akcionáře.

Zkoumá možnosti jako je potenciální nové navýšení kapitálu, změny své kapitálové struktury s cílem uvolnit více úvěrů a nové nástroje financování. Mezi ně by mohly patřit záruky za půjčky soukromého sektoru a další způsoby, jak mobilizovat více soukromého kapitálu, uvádí dokument.

Využití nesplaceného kapitálu pro půjčky

Světová banka však není připravena podřídit se požadavkům některých neziskových organizací, aby se vzdala svého dlouhodobého nejvyššího úvěrového ratingu, píše server CNBC.

Americká ministryně financí Janet Yellenová vyzvala Světovou banku a další, aby přepracovaly své obchodní modely. Měly by posílit poskytování půjček a využívat soukromý kapitál k financování investic, které mají širší prospěch pro svět, jako je pomoc zemím se středními příjmy při přechodu od uhelné energetiky.

Banka uvedla, že zvažované návrhy zahrnují vyšší zákonné limity půjček, nižší požadavky na vlastní kapitál a použití kapitálu splatného na požádání – peněz přislíbených, ale nezaplacených členskými vládami – pro půjčky. Odborníci na rozvoj tvrdí, že tento posun by výrazně zvýšil objem půjček ve srovnání se současnou kapitálovou strukturou, která využívá pouze splacený kapitál.

„Výzvy, kterým svět čelí, volají po masivním posílení podpory mezinárodního společenství,“ uvedla banka v dokumentu. „Aby WBG mohla i nadále hrát ústřední roli ve financování rozvoje a klimatu, bude potřebovat společné úsilí jak akcionářů, tak managementu, aby zvýšili finanční kapacitu WBG.“

Neadekvátní financování

Dokument mapy evoluce varuje, že nahromadění úvěrů na změny klimatu, zdravotní péči, zabezpečení potravin a další potřeby může vyžadovat navýšení kapitálu, aby se posílila kapacita úvěrové složky Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD). Navýšení jejího kapitálu o 13 miliard dolarů v roce 2018 „bylo navrženo tak, aby bylo připraveno na jednu středně velkou krizi za desetiletí, a ne na více překrývajících se krizí“. Dokument má na mysli pandemii covid-19, válku na Ukrajině a dopady zrychlující se změny klimatu. Krizové nárazníky IBRD budou pravděpodobně vyčerpány do poloviny roku 2023.

Další možností je, aby akcionářské země Světové banky zvýšily pravidelné příspěvky do fondu věřitelů pro nejchudší země světa, Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA), které v posledních letech navzdory rostoucím potřebám poklesly.

Plán také nabízí možnost vytvoření nového svěřenského fondu pro zvýhodněné půjčky pro země se středními příjmy. Ten by se zaměřoval na globální veřejné statky a měl by podobnou strukturu jako IDA, s pravidelným doplňováním finančních prostředků, které by bylo oddělené od kapitálové struktury banky.

„Takový fond může přilákat dárcovské bilaterální zdroje oddělené od akcionářských rozpočtových položek podporujících WBG a potenciálně zahrnovat dárce odlišné od akcionářů, například soukromé nadace,“ uvedla banka.

Sledujte nás na sítích

Slabá ekonomika snižuje investice do whisky. Zájem o luxus upadá

Hodnota vzácných lahví whisky prodaných v aukci zažila největší propad za posledních deset let, s výjimkou období pandemie. Tento trend naznačuje, že pokles poptávky po luxusním zboží se nyní projevuje i u třídy aktiv, která byla dříve považována za bezpečný přístav v nestabilních tržních podmínkách.

Cena lithia se letošní rok propadla o 75 procent

Ceny uhličitanu lithného, klíčové komodity na světovém trhu s lithiem, ve čtvrtek v Číně klesly o dalších 2,3 procenta. Celkově se tento měsíc propadly o 20 procent a naposledy zaznamenaly denní nárůst 25. října.

NEJNOVĚJŠÍ

Slabá ekonomika snižuje investice do whisky. Zájem o luxus upadá

Hodnota vzácných lahví whisky prodaných v aukci zažila největší propad za posledních deset let, s výjimkou období pandemie. Tento trend naznačuje, že pokles poptávky po luxusním zboží se nyní projevuje i u třídy aktiv, která byla dříve považována za bezpečný přístav v nestabilních tržních podmínkách.

Cena lithia se letošní rok propadla o 75 procent

Ceny uhličitanu lithného, klíčové komodity na světovém trhu s lithiem, ve čtvrtek v Číně klesly o dalších 2,3 procenta. Celkově se tento měsíc propadly o 20 procent a naposledy zaznamenaly denní nárůst 25. října.